18-19-20 Kasım 2021 tarihlerinde bildiri sunumları çevrimiçi olarak zoom ve youtube üzerinden gerçekleştirilen sempozyumun panel ve bildirilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Detaylar için: www.mmo.org.tr/etkinlik/asansor-sempozyumu

10. ASANSÖR SEMPOZYUMU (18-20 Kasım 2021)
PROGRAM
18 Kasım 2021, Perşembe
10.00-11.00 AÇILIŞ OTURUMU
11.00-11.30 ARA
11.30-12.30 1. OTURUM
Oturum Başkanı:
 İlyas Menderes Büyüklü
11.30-12.00 Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları ve Gelecek Perspektifi
Murat Yazgan / T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
12.00-12.30 Ülkemizdeki Periyodik Kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
Burak Demircan / MMO İzmir Şubesi
12.30-13.00 ARA
13.00-14.00 2. OTURUM
Oturum Başkanı: Sefa Targıt
13.00-13.30 Rüzgâr Türbinleri İçin Otomatik Tırmanma Asansörü Tasarımı
Gülahmet Mert Pelitli, Mustafa Korkmaz, Talat Oral Çağıl, Adem Candaş, Cevat Erdem İmrak / İstanbul Teknik Üniversitesi
13.30-14.00 Asansör Klavuz Raylarının, Taşıyıcı Halatlarının EN 81-20/50 (2014)’e Uygun Hesabında Bazı Yöntem ve Yaklaşımlar
Latif Dallı, Mehmet Yücelay, Gürkan Öztürk / Gravit Makine
14.00-14.30 ARA
14.30-16.00 PANEL
Panel Yöneticisi: Yunus Yener
Türkiye’de Asansörlerin Uygunluk Değerlendirmeleri ve Periyodik Kontrolleri, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Arasındaki İlişki
İlyas Menderes Büyüklü- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Sedat Kaya – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
İbrahim Özçakır – Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED)
Oğuzhan Bulgurluoğlu – Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD)
H. Onur Ercan – Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) -Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
Yavuz Çetinkaya – Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Gürkan Selamcı – Royal Cert Belgelendirme Gözetim Hizmetleri A.Ş.
S. Zafer Güneş – Makina Mühendisleri Odası (MMO)
19 Kasım 2021, Cuma
10.00-11.00 3. OTURUM
Oturum Başkanı: Halim Akışın
10.00-10.30 Parametrik Tasarım Yaklaşımının Asansör Sektöründe Kullanımı
Şamil Çahal, Ercan Üstüner, Fatih Babalık / HKS HAS Asansör
Kadir Çavdar / Bursa Uludağ Üniversitesi
10.30-11.00 Hidrolik Kaldırma Platformlarında Bakım ve Servis Hizmetlerine İlişkin Genel Bakış
Onur Tuncer, Cihan Aşkın, Hikmet Ağar, Melih Gürmenekşe / OHC Lift Asansör
11.00-11.30 ARA
11.30-12.30 4. OTURUM
Oturum Başkanı: 
Ahmet Aydın
11.30-12.00 IoT’nin Asansör Sistemine Sağladığı Avantajlar
Burak Özpınar / Mikrolift
12.00-12.30 Markov Karar Süreci İle Asansör Kontrolünün Modellenmesi
Cebrail Çiflikli / Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Emre Öner Tartan / Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
12.30-13.00 ARA
13.00-14.00 5. OTURUM
Oturum Başkanı:
 M. Berkay Eriş
13.00-13.30 Deprem Bölgelerindeki Asansör Tesislerinin Deprem Önlemleri ve Hesaplama Esaslarının Karşılaştırılması
Abdül Melik Sancak, Cevat Erdem İmrak, Adem Candaş / İstanbul Teknik Üniversitesi
13.30-14.00 Çok Yüksek Katlı Binalarda Acil Durumlar İçin Önerilen Ek Asansör Senaryoları
Yağızcan Ölmez, M. Fatih Arıcan, Pelin İspir Eserol, Serdar Tavaslıoğlu
14.00-14.30 ARA
14.30-16.00 PANEL
Panel Yöneticisi: Bülent Pala
Binalarda Asansörlerin Deprem ve Yangın Anında Durumları
İlyas Menderes Büyüklü – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Serkan Korkmaz – T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Cem Bozdağ – Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED)
Prof. Dr. Erdem İmrak – Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD)
Serdar Tavaslıoğlu – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
Burak Demircan – Makina Mühendisleri Odası (MMO)
20 Kasım 2021, Cumartesi
11.00-12.00 6. OTURUM
Oturum Başkanı: Bülent Çarşıbaşı
11.00-11.30 Kamu İhalelerinde Asansör Satın Alımlarında Talep Edilen Asansör Şartnameleri
Mustafa Mıhçılar / RST Elektronik
11.30-12.00 Asansör Kat Kapıları Kilitleme Tertibatları, Kat Kapıları Sarkaç Çarpma Testleri ve TS EN 81:20, TS EN 81:50 Standartları Gereklilikleri
Mustafa Görmüş, Yusuf Baran Okçu / D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme
12.00-12.30 ARA
12.30-13.30 7. OTURUM
Oturum Başkanı: Battal Murat Öztürk
12.30-13.00 Asansör Kazaları ve Risk Faktörleri
Necdet Canbulat / Cenk Mühendislik
13.00-13.30 Asansörler İçin Acil Durum Sesli Haberleşme ve Anlık Arıza Takip Cihazı
Umut Gölge / Procube Endüstri 4.0 Teknoloji Sistemleri