Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen “24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi” Adana’da başladı. “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye” temasıyla düzenlenen zirve Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanını Adana’da buluşturdu. “İş Dünyası ve STK’ların Dönüşümdeki Rolü: Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” panelini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da dinledi.

Zirvenin Başkanlar Paneli’ne AYSAD önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sefa Targıt panelist olarak katılırken, derneğimizin Genel Sekreteri Harun Şimşek ve İletişim Danışmanımız Turhan Korkmaz da zirveyi takip ettiler.

Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD’ın geçmiş dönem başkanları Erol Bilecik ve Cansen Başaran Symes, TÜRKONFED’in geçmiş dönem başkanları Süleyman Onatça ve Celal Beysel ile Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve AYSAD önceki dönem Başkanımız Sayın Sefa Targıt’ın katılımıyla “İş Dünyası ve STK’ların Dönüşümdeki Rolü: Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı bir panel yapıldı.

Paneli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da dinledi.

Erol Bilecik: “Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlüklerin ülkemiz için önemini vurgulamaya devam edeceğiz”

Panelde konuşan TÜSİAD’ın 2017-2018 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi: “Hepimizin hayalinde gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye var. Bu hayale ulaşmak için hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlüklerin ülkemiz için önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin AB entegrasyonu sürecinin iyileştirilmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, iklim krizi, sürdürülebilirlik konularında iş dünyasına rehber olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin çağın gereklerine uygun nitelikli eğitim almalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Ve elbette toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi her zaman önceliğimiz olacak.”

Cansen Başaran Symes: “TÜSİAD, temel hakların yanında, ekonomik ve demokratik menfaatleri hep savunmuştur”

 

İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, geleceği öngörmenin kimi zaman zorlaştığını belirten TÜSİAD’ın 2015-2016 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, “TÜSİAD, güncel dönemin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik vizyon taşıyan görüş, proje ve program önerilerini her dönemde kamuoyunun ve kamunun değerlendirmesine sunmuştur. Temel hakların yanında, ekonomik ve demokratik menfaatleri hep savunmuştur. Bugün burada benzer bir motivasyonla bir araya gelen iş insanlarıyla birlikte değer yaratmak ülkemizin rekabet gücü için çok kıymetli. Güçlü bir sivil toplum demokrasiyi ne kadar güçlendirirse, güçlü bir demokrasi de o oranda katılımcı bir sivil toplumun önünü açar” diye konuştu.

Süleyman Onatça: Vatan sevgisinin, üretim aşkının ve umudun yaşandığı bir Türkiye hayal ediyorum

Panelde konuşan TÜRKONFED’in 2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, “Dünyadaki ekonomik aktörlerin neredeyse tümü yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü hızla yerine getirmeye çalışırken biz hâlâ günü kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye hayalini anlatan Onatça şunları söyledi: “Ben Cumhuriyetimiz’in yeni yüzyılında, AB’nin standartlarını yakalamış, demokrasinin en üst düzeyde işlediği, ötekileştirme ve kutuplaştırma söylemlerinden uzak, her kesimin insanca yaşadığı, devlet kademelerinde liyakatin esas alındığı, kadına şiddetin son bulduğu, Cumhuriyeti kurduğumuz günlerdeki heyecanın, vatan sevgisinin, üretim aşkının ve umudun yaşandığı bir Türkiye hayal ediyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ruha kavuşturduğumuzda tüm hayallerimiz bir bir gerçek olacaktır.”

Celal Beysel: “ABD’de dahi otoriter popülizmin yükselme trendinde olması düşündürücüdür“

TÜRKONFED’in 2007-2011 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel ise şöyle konuştu: “Demokrasi ile yönetilen ülkeler, özellikle salgının neden olduğu ekonomik sorunlar, hazır olmadıkları göç dalgası ve değişen iletişim teknolojisinin getirdiği neyin doğru, neyin yanlış olduğu ayırt edilemeyen bilgi yoğunluğu sonucu sıkıntılı günler yaşıyor. Demokrasinin iyi işlediği iddiasında olan ABD’de dahi tam da bu nedenlerle otoriter popülizmin yükselme trendinde olması düşündürücüdür. Karşılaşılan sorunların demokrasiyi koruyarak nasıl çözüleceği, bu konuda henüz toplumsal uyumu sağlayamamış ülkemizin çözmesi gereken bir sorundur. Demokrasimizin ikinci yüzyılına girerken gerçek gönüllü ve demokrasiyi içselleştirmiş STK’lara bu bağlamda büyük görev düşüyor” dedi.

Sefa Targıt: “Tüm gençlerin hevesle kaldığı bir Türkiye hayal ediyorum”

SEDEFED Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sefa Targıt ise şunları söyledi; “En büyük ortak hayalimiz, Türkiyemiz’in çağdaş medeniyetin üzerine çıkması, bir başka deyişle medeniyet önderi olmasıdır. Ben de bu süreçte ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ sentezi oluşturmuş, AB tam üyeliğine sahip, dünya ile entegre, yabancılarla ortak yerli üretim yapan, dijital ve yeşil dönüşüme ayak uydurmuş, devletle vatandaşın yasalar önünde eşit olduğu ve en başta da yurtdışına gidemeyen gençlerin olduğu değil tüm gençlerin hevesle kaldığı bir Türkiye hayal ediyorum.”

Etkinliğin ikinci günü ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışın ardından Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, zirvenin onur konuğu olarak bir konuşma yapacak. İkinci günün “Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm Odağında Hayalimizdeki Türkiye” başlıklı panelinde de İstanbul Ekonomi Yönetici Ortağı Sinan Ülgen, araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan ile Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen konuyu tüm yönleriyle ele alacak.