ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN / BANT STANDARTLARI

STANDART ADI STANDART BAŞLIĞI DİREKTİF YAYIN TARİHİ
TS 1812 Asansörlerin hesap,tasarım ve yapım kuralları (elektrikle çalışan insan ve yük asansörleri için) 27.12.1988
TS 8238 ISO 4190-2 Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar bölüm 2: Sınıf ıv asansörler 22.04.2004
TS 8239 Asansörler- Otomatik kapılı- Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar- Sınıf 5- Servis asansörleri 29.03.1990
TS 12255 Yetkili servisler – Asansör bakım servisleri – Kurallar 24.04.2017
TS 12255/T1 Yetkili servisler – Asansör bakım servisleri – Kurallar 27.04.2018
TS 13299 Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı 19.06.2007
TS 13561 Yetkili servisler – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için – Kurallar 12.06.2013
TS 13630 Asansörler – F90 Sınıfı yangına dayanıklı kayar tip iniş kapıları 30.10.2014
TS 13736 Yetkili Servisler – Asansör Tahrik Makineleri – Kurallar 6.02.2017
TS EN 81-3+A1 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri 2006/42/EC 12.04.2012
TS EN 81-3+A1/AC Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri 2006/42/EC 12.04.2012
TS EN 81-20 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler – Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri 95/16/EC 30.10.2014
TS EN 81-20/D1 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler – Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri 29.04.2016
TS EN 81-20/D2 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler – Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri 18.03.2017
TS EN 81-40 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 40:Hareket engelli yolcular için merdiven asansörleri ve eğimli kaldırma platformları 2006/42/EC 19.01.2010
TS EN 81-41 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – İnsan ve yük taşıması için özel asansörler – Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için düşey kaldırma platformları 2006/42/EC 21.02.2013
TS EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları – İnceleme ve deneyler – Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri 95/16/EC 30.10.2014
TS EN 81-72 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri 23.10.2015
TS EN 81-73 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin işletilmesi 18.04.2016
TS EN 115-2 Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik – Bölüm 2: Mevcut yürüyen merdiven ve yürüyen bantların güvenliğinin iyileştirilmesi için kurallar 18.12.2013
TS EN 627 Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve yürüyen yolcu bantlarının verilerinin kaydedilmesi ve izlenmesi kuralları 2014/30/EU 7.03.1997
TS EN 12015 Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün aile standardı – Yayınım 2014/30/EU 29.04.2014
TS EN 12016 Elektromanyetik uyumluluk — Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için mamul aile standardı — Bağışıklık 13.02.2014
TS EN 12159 İnşaat asansörleri – Personel ve malzeme taşımak için – Düşey kılavuz raylı, kabinli 2006/42/EC 25.04.2013
TS EN 12385-5 Çelik tel halatlar – Güvenlik – bölüm 5: Asansörler için halatlar 95/16/EC 29.04.2005
TS EN 12385-5/AC Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar 95/16/EC 28.04.2009
TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar 26.06.2009
TS EN ISO 10535 Engelli kişilerin taşınması için yükselticiler – Özellikler ve deney yöntemleri 93/42/EEC 13.07.2010
TS IEC 245-5 Kablolar-Kauçuk yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 5: Asansör kabloları 07.04.1997
TS IEC 245-5/T1 (Numara tadili, TS IEC 60245-5) Kablolar-Kauçuk yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 5: Asansör kabloları 13.01.2011
TS IEC 60227-6 Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 6: Asansör kabloları ve bükülgen bağlantılar için kablolar 26.04.2003
TS ISO 4190-1 Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar – Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler 18.06.2014
TS ISO 4190-1/Cor 1 Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar – Bölüm 1: Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI asansörler (Tadil 1:2011) 18.06.2014
TS ISO 4190-6 Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde kullanılan insan asansörleri- Plânlama ve seçim 22.02.2001
TS ISO 4190-6/T1 Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde kullanılan insan asansörleri- Plânlama ve seçim 16.02.2006
TS ISO 7465 İnsan ve yük asansörleri – Asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için kılavuz raylar – T tipi 22.03.2011
TS ISO 8383 Gemi asansörleri- Özel kurallar 15.02.2000
TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları – Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar – Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör 13.01.2011
TSE CEN/TR 81-12 Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Esaslar ve yorumlar – Bölüm 12: EN 81-20 ve EN 81-50’nin özel piyasalarda uygulanması 24.12.2014
TSE K 171 Asansör karşı ağırlık (denge ağırlığı) 10.10.2012
TSE K 171/T1 Asansör karşı ağırlık (denge ağırlığı) 29.01.2018
TSE K 179 Asansör rayı bağlama sistemi 02.11.2012
TSE K 518 ASANSÖR KABİNİ 15.07.2016
TSE K 518/T2 ASANSÖR KABİNİ 5.02.2018
TSE K 525 ASANSÖR DURAK VE KABİN KAPILARI 14.10.2016