AYSAD’ın daveti üzerine asansör yıllık periyodik kontrollerinde görev alan A Tipi Muayene Kuruluşları ile 10 Mayıs 2023 günü TÜSİAD Toplantı Salonu Beyoğlu/İstanbul adresinde “Sektörel İletişim ve İstişare” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve 16 Muayene Kuruluşunu temsilen 28 muayene yetkilisi katıldı. Toplantı iki bölümden oluşturularak; İlk bölümde AYSAD Üyelerinden gelen ve sahada yaşanan uygunsuzluklar yansıtıldı. İkinci bölümde ise Muayene Kuruluşlarının muayenelerde yaşadıkları sorunlar görüşüldü.

1. BÖLÜM:
Bu bölümde AYSAD önceki denem Başkanı Sayın Sefa Targıt ve Sn. Oğuzhan Bulgurluoğlu toplantıya duyulan ihtiyaca dair bilgilendirme yaptılar. Sn. Sefa Targıt AYSAD’ın kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle hazırlanan AYSAD 50. Yıl Kitabı hakkında bilgi vererek bu süreçte AYSAD’ın kurulmasının nedenleri ile kamu ve sektör tarafındaki ilişkilerine dair bilgi verdi. AYSAD’ın çeşitli STK’larla kurduğu bağların Avrupa’da da etkisini gösterdiğini belirten Sn. Sefa Targıt oradaki edinimlerin Türkiye’ye yansımalarını aktardı. Sektör oyuncularının birbiriyle bağı olduğunu belirten Sefa Targıt mühendislik kurallarının tek bir formül üzerinden harekete geçtiğini bir örnekle anlattı.

Sn. Oğuzhan Bulgurluoğlu da sektör paydaşlarının sık sık bir araya gelmesi gerektiğinin önemine vurgu yaparak aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yaptı;

Toplantının amacı ve hedefleri:
• Pandemi ile iyice kaybettiğimiz yüz yüze görüşmeler ve iletişimin yeniden yapılandırılması,
• A Tipi Muayene kuruluşlarının da yaşadığı teknik, iş gücü vb sorunların dinlenerek, birlikte çözüm yollarının aranması,
• Bir kurul oluşturularak, Muayenelerde yaşanan/yaşanabilecek sorunlarda hızlıca destek oluşturulabilmesi,
• Belli coğrafi bölgelerde çok sık rastlanan Asansör firması veya Muayene kuruluşu kaynaklı sorunların ele alınması ve çözümü için yol haritasının belirlenmesi,

• Bazı örnek sorunların AYSAD YK üyelerince aktarılması;

• Bakanlık ile çözüme kavuşturulması gereken bazı konuların birlikte ele alınması

Sektörde yaşanan sorunlara örnekler;
• Belediyelerin mevzuata aykırı belge talepleri
• İtfaiyeci asansörleri, engelliye uygun asansörler, özel yapılarda (Planlı alanlar tip imar yönetmeliği kapsamına girmeyen – Örn. Çimento fabrikası) bulunan asansörler
• Teknik kapasitesi biz ve bizler gibi olan muayene ekiplerimizin çözebileceği basit konular;
• Muayene personelinin çok sık değişmesi ve eğitimi konusu.
• Her tip asansörde engelli şartı aranması ve 51,50 m.’yi geçen her yapıda itfaiyeci asansörü aranması
• Tasarım ve Etiketlemeye müdahale (kg ve kişi sayısı)
• Muayene personelinin yorum kabiliyeti olmalı
• 2023 Temmuz ayından itibaren aranmaya başlanacak olan test ağırlık kalibrasyon konusu ve süre uzatılması önerisi

AYSAD YK Üyesi Sn. Aziz Bilge;
• Asansörde haberleşme konusunda,

AYSAD Başkan Vekili Sn. Fevzi Yıldırım;
• Asansör kuyusu içindeki çalışma alanlarının boyutları
• MRL tip asansörlerde motor altına izolasyon
• Makine daireli (MR) uygulamalarda şase beton arasına izolasyon
konularında yaşanan sorunları dile getirdiler.

2. BÖLÜM:
Bu bölümde özellikle A Tipi Muayene Kuruluşlarının muayeneler esnasında yaşadıkları sorunlar dile getirildi; Sorunlar hem muayene kuruluşları hem de sektör tarafında yaşan sorunlar olup ana başlıklar şu şekilde belirlendi;
1) Sorunların doğrudan Bakanlığa iletilmesi yerine önceden bir araya gelip çözmek ve Bakanlığa iletilmesi gerekenlerin Bakanlığa iletilmesi.
2) ASTEK Alt Komisyonu kurulması ve sorunların bu komisyonda elenerek Bakanlığa iletilmesi
3) Kontrol maddelerinin çok fazla olması işgücü ve zaman kaybına sebep olması, bunun listelerin gözden geçirilerek amaca yönelik bir liste oluşturulması
4) Bakanlığa iletilen önerilerin neticelenmesi için AYSAD ve A Tipi Muayene Kuruluşlarının ortak hareket etmesi
5) Avan ve Uygulama projelerinin öneminin vugulanması
6) Yapıdan kaynaklı sorunların asansör firmalarına mal edilmesi.
7) Bitmemiş yapıda tesis edilen ve muayene edilen asansörlerde yaşanan sorunlar olması. Şantiye elektriği kullanılması, asansörü etkileyen inşai faaliyetlerin devam
etmesi vb.
8) Binayı ilgilendiren konuların kontrol listelerinde olması. Engelli erişimi, kot farkı vb
9) Yüksek teknoloji kullanılan asansörler için muayene personeline eğitim verilmesi
10) Diğer mevzuatların Asansör mevzuatını etkilemesi
11) PGD ve Yıllık Muayenelerin birbirine etkilerinin görüşülmesi
12) Belediyede Asansör tescili yapan personelin tutumunun düzeltilmesi için onlara yardımcı olmak ve doğru uygulama olmasının sağlanması
13) Firmaların muayene elemanına asansörlerine son kontrol yaptırması ve kendi son kontrol elemanlarının yetersiz olması
14) Yapılan kontrolün ürün kontrolü olması gerektiği
15) Muayenelerde bölgesel farklıların olması
16) Bakanlığın muayeneler konusunda oluşturduğu bir görüşü tüm muayene kuruluşları ile paylaşmasının sağlanması

SONUÇ:
Toplantıda gündeme gelen örnek konular ve önümüzdeki süreçte dahil olacak konuların AYSAD ve A Tipi Muayene Kuruluşları arasında kurulacak bir kurulda değerlendirilip, çözümü olanların Bakanlığa yansıtmadan çözülmesi, mevzuattaki aksaklıklardan kaynaklanan konular vb durumlar için de birlikte Bakanlığa bilgi verilmesi yönünde prensip kararı alındı.