AYSAD FAALİYET RAPORU
Dönem: Ocak 2014 – Ocak 2015

Yıl İçine Yayılan Rutin Faaliyetlerimiz:

  • ELA, SEDEFED, TÜRKONFED ve TÜSİAD tarafından derneğimize gönderilen bilgi paylaşımı amaçlı duyurular düzenli olarak üyelerimizle paylaşılmıştır.
  •  Derneğimize iletilen 271 yazılı başvuruya cevap verilmiştir.
  • Çeşitli basın kuruluşlarından gelen Sektörel bilgi talepleri karşılanmıştır.
  • Bilirkişi Çalışmalarımızda 28 projede 121 asansör incelenerek taleplilerin ihtiyacı karşılanmıştır.
  • Yönetim Kurulumuzca 16 Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Toplantılarda görüşülen konuların Gündemleri ve tutanakları üyelerimizle paylaşılmıştır.
  • ELA, MAKFED SEDEFED ve TURKONFED Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir.
  • ELA Komponent Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
  • AYSAD İhtisas Komiteleri 10 Toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılardan çıkan öneriler, Yönetim Kurulu Toplantılarında değerlendirilerek uygulamaya konmuştur.
  • Bu yıl Montaj Firması üyelerimizin hayata geçirdiği Montaj Firmaları İstişare toplantıları da yıl içinde 5 kez gerçekleştirilmiş, yapılan toplantılarda firma temsilcileri sektörel konularda bilgi alışverişi yapmış, aldıkları kararları Yönetim Kurulumuzla paylaşmışlardır.
PDF İNDİR