Derneğimizin düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Yaratma Toplantılarının 3’üncüsü olan Asansör Montaj ve Aksam Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı 6 Aralık 2022 tarihinde Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Kartal Belediyesi’nden Mekatronik Mühendisi ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Sayın Hakan Adem Doğan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Bulgurluoğlu yaptı.

Toplantının moderatörlüğünü A Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Sayın Sefa Targıt gerçekleştirirken Buga Otis Asansör A.Ş.’den Çevre Sağlık ve Emniyet Uzmanı Sayın Bilgin Toprak ve B Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Sayın Sinem Uzuner konuşmacı olarak katıldılar.
Toplantının sunuculuğunu yapan İletişim Danışmanımız Sayın Turhan Korkmaz, “Geçmiş davranışlarımızın bileşeni olan kültürün, aynı zamanda gelecekteki davranışlarımızı da şekillendireceği bir gerçektir. İşte bir kavram olarak ‘Güvenlik kültürü’ de özellikle risk düzeyinin yüksek olduğu durumlarda, insan faktörünün güvenliği sağlamadaki rolünü açıklayan anahtar bir kavram olmuştur. Bugün çok kıymetli uzman konuşmacılarımız çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşırlarken, güvenlik kültürünün oluşturulmasına dair de kendilerinden feyz alacağız” dedi.
Kartal Belediyesi’nden Sayın Hakan Adem Doğan ise, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili toplantı serisini organize eden AYSAD’a özellikle teşekkürlerini iletirken, “Bugün salonda bizlerle olan Oktay ve Bilgin hocalarla birlikte hazırladığımız “Sıfır İş Kazası Modeli”ni hazırladığımız çalışmada asansörlere de uyarladık. En kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Diğer bir önemli konumuz da iş sağlığı ve güvenliği iklimini ve güvenlik kültürünü oluşturmadır” diye konuşurken ülkemizde güvenlik kültürünü oluşurmayla ilgili eğitimlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Bulgurluoğlu ise Katılımcılara teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında “Toplantımızda iş sağlığı ve güvenliğinde temel güvenlik tedbirlerine yönelik anlatımlarımız olacak. AYSAD olarak gittiğimiz bilirkişi faaliyetlerinde en çok gördüğümüz yaralanmalı ve ölümlü kazaların daha ziyade temel güvenlik kriterlerine dikkat edilmediği için ortaya çıktığını gözlemledik. Kazaların basit tedbirlerin alınmasıyla önlenebileceğini biliyoruz. Çoğu kaza da bu basit tedbirlerin alınmamasıyla oluşuyor. Bu vesileyle Kartal Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığına da verdikleri destek için teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
Toplantının moderatörü Sayın Sefa Targıt, “Bugünkü toplantımızın konularından montaj işleri çok tehlikeli sınıfında bir iş koludur. Fabrika yani üretim işleri de tehlikeli sınıfındandır. Ancak bazı fabrikalarda ise çok tehlikeli kalemler olabilmektedir. Dolayısıyla fabrikaları da çok tehlikeli sınıfta kabul etmek gerekli gibi görünüyor. Bilgin beyin anlatacağı emniyet standartları ki asansörler bu konuda en şanslı sektörlerden biridir. Çünkü gerçekten çok büyük tehlike arz ettiği için çok detaylı emniyet standartları vardır. Bizim asansör standartları dediğimiz dökümanlar asansörün elbette eni-boyunu da belirtmekle beraber esasen asansöre dair emniyet şartlarını tarif eder. bu standartları da sektör yazar. Bunu vurguluyorum çünkü katılım gerektiren işler bunlar. Türkiye’de TSE’miz de CEN’e üyedir ama maalesef CEN’in ayna komiteleri ve oradan CEN’e yansımaları oldukça zayıf oluyor bizde. Ama biz AYSAD olarak üyesi olduğumuz Avrupa Asansör Birliği (ELA) kanalıyla hem ELA’nın Standart ve Mevzuat Komitesi’nde çalışarak hem de Komponent Komitesi’nde çalışarak ELA üzerinden CEN çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Bizim 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasamız var. 2012 yılında yayınlandı. Bu yasa kimlerin hangi mesuliyetlerinin olduğunu, hangi görevleri olduğunu, hangi yapıların kurulması gerektiğini, bu işin bir sistematik içerisinde yapılması gerektiğini gayet detaylı izah eden bir el kitabıdır. Bu yasada işverenin ve çalışanların yükümlülükleri başlığı altında ayrı fasıllar var. Yani bu, çalışanların ve işverenlerin bir arada oluşturacakları ve sinerjileriyle hayata geçecek bir olaydır. Sadece işvereni test etmekle olmaz. Çalışanlarda da böyle bir kültürü oluşturmak gerekiyor. İşverenlerin ve çalışanların yükümlülüklerini kanunda bulmak son derece mümkün. Tavsiyem çalışma hayatı içinde olan herkesin bu yasayı ara sıra okumasıdır” dedi.
Buga Otis Asansör A.Ş. Çevre, Sağlık ve Emniyet Uzmanı Bilgin Toprak asansör montaj işlerinde emniyet kurallarına dair bir sunum yaparken, B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinem Uzuner de fabrika işlerinde uyulması gereken temel emniyet kurallarına dair bilgiler aktardı.
Toplantı soru-cevap bölümüyle sone ererken, Sayın hakan Adem Doğan ve Sayın bilgin toprak’a birer plaket takdim edildi.