• Asansörlerle ilgili kitaplar
  • Asansör Uygulamaları
  • Asansör Tekniği-Elektrikli
  • Asansörlerde Denetimsizlik
  • Asansör Uyg. Ve Avan. Projeleri Haz. Teknik Esasları
  • Asansörler Direktif Uygulama Rehberi 95/16 EC
 • Diğer Mevzuatlarla ilgili kitaplar
  • İmar Hukuku
  • Fikir Mülkiyeti Hukuku
  • Yangından Korunma Yönetmelikleri
  • Yangın Güvenliği
  • TÜRKAK Kuruluş Kanunu, Akreditasyon, Yönetmelik ve Tebliğler
  • CE İşareti İle İlgili Mevzuat ve Faydalı Bilgiler
  • Mimari Engellerin Kaldırılması ile İlgili Rehber
  • Dernekler Hukuku, Mevzuatı ve Uygulaması
  • Dernekler Mevzuatı Rehber
  • Kat Mülkiyeti Kanunu
  • TÜKODER Tük. Kor. Hak. Kanun Şerhi
  • Yapı Denetimi Mevzuatı
  • İmar Kanunu
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • Dergiler
  • Asansör Dünyası Dergisi
  • Elevator World
  • Lift Report
  • Best
 • Yabancı Kaynaklar
  • Elevator Dictionary
  • Der Aufsug Bau
  • Maschinen-Elementary
  • Elevator Technologies 12
  • Elevator Technologies 14
  • Elevator Technologies 16
  • Elevators
  • Inovation and new Technologies for Standard Lifts
  • Elevator and Escalator Micropedia

Standartlar

TS No/Ad
TS 1812 27.12.1988
Asansörlerin Hesap,Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin)
TS 4789 ISO 7465 18.12.2002
İnsan ve Yük Asansörleri-Kılavuz Raylar, Asansör Kabinleri ve Karşı ağırlıkları için-T Tipi
TS 8239 29.03.1990
Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri
TS 9761 21.01.1992
Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 6-Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar
TS EN 627 07.03.1997
Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları
Direktif : 98/37/EC
TS IEC 245-5 07.04.1997
Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları
TS ISO 8383 15.02.2000
Gemi Asansörleri- Özel Kurallar
TS ISO 4190-5 22.02.2001
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar
TS ISO 4190-6 22.02.2001
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim
TS 10922 EN 81-1 03.04.2001
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-2 07.03.2002
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Hidrolik Asansörler
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-3 07.03.2002
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri
Direktif : 98/37/EC
TS 13299 19.06.2007
Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı
TS 8237 ISO 4190-1 22.04.2004
Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar – Bölüm 1: Sınıf I, sınıf II, sınıf III ve sınıf VI asansörler
TS 8238 ISO 4190-2 22.04.2004
Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar Bölüm 2: Sınıf IV asansörler
TS EN 13015 02.02.2006
Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar
Direktif : 98/37/EC, 95/16/EC
TS IEC 60227-6 26.04.2003
Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar
TS EN 12385-5 29.04.2005
Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-28 23.02.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri – Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-58 23.02.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-72 23.02.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-70 21.06.2007 18:00:00
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-73 20.04.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-80 21.12.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları
TS 10922 EN 81-1/A2 10.04.2007 18:00:00
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Elektrikli asansörler – A2: Makina ve makara boşlukları
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-2/A2 20.02.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 2: Hidrolik asansörler
Direktif : 95/16/EC
TS EN 12015 12.10.2006
Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Emisyon
Direktif : 89/336/EEC (2004/108/EC)
TS EN 12016 30.01.2007
Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Bağışıklık
Direktif : 95/016/EC,89/336/EEC (2004/108/EC), 98/37/EC
TS ISO 4190-6/T1 16.02.2006 18:00:00
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim
TS 12255 (3. Baskı) 25.04.2006
Yetkili servisler – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için – Kurallar
TS EN 12385-5/AC 25.04.2006
Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar
Direktif : 95/16/EC
TS 4789 ISO 7465/T1 23.11.2006 18:00:00
İnsan ve yük asansörleri – Kılavuz raylar, asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için – T tipi
TS EN 81-2/A1 20.02.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Hidrolik asansörler
Direktif : 95/16/EC
TS 10922 EN 81-1/A1 13.03.2007
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 1: Elektrikli asansörler
Direktif : 95/16/EC
TS EN 81-70/A1 21.06.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif : 95/16/EC
TS EN 50214 27.03.2007
Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar
TS EN ISO 10535 03.07.2007
Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları
Direktif : 93/42/EEC
TS EN 81-71+A1 (2.baskı) 06.12.2007
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler
Direktif : 95/16/EC