Makine Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Adnan Dalgakıran MAKFED’de yeniden başkan seçildi…

Kurucu üyeleri arasında AYSAD’ın da olduğu, Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden, 20 derneğin üst kuruluşu olan Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu’nda Adnan Dalgakıran, bir dönem daha Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

AYSAD’ı temsilen Sayın Rıfat Demiröz’ün hazır bulunduğu olağan genel kurulda, konuşan Sayın Adnan Dalgakıran “Teknolojiye yatırım yaparak niteliksel bir dönüşüm sağlamalıyız” dedi.

MAKFED tüzüğünde yapılan değişikliklerle Federasyonu büyütme yönünde açılımlar yapılırken, her alt-sektörden sadece bir derneğin üye kabul edilmesi uygulamasına devam edilmesi kararı alındı.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sefa Targıt, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de MAKFED’in yönetim kuruluna seçildi.

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Adnan Dalgakıran,

Cem Büyükcıngıl (AMD),

Sefa Targıt (AYSAD),

Merih Özgen (İMDER),

Ender Akbaytogan (İSDER),

Ayk Serdar Didonyan (İSKİD),

Ali Eren (KBSB),

Emre S.Gencer (MİB),

Hüseyin Semerci (PAGDER),

Kutlu Karavelioğlu (POMSAD),

Şenol Önal (TARMAKBİR),

Adil Nalbant (TEMSAD),

Önder Bülbüloğlu (TEVİD).

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD),

Mustafa Sabri Erol (AİMSAD),

Cemal Dener (SAHA),

Mehmet Özdeşlik (EFSİAD),

İbrahim Yıldırım (EMOSAD).

Denetim Kurulu (Asil Üyeler)

Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER),

Burhan Fırat (ARÜSDER),

Uğur Karaduman (BESİAD)

Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Emine Nurdan Yücel (POMSAD),

Mehmet Ağrikli (TEMSAD),

Burç Angan (PAGDER)