TEBLİĞ

ASTEK TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  İLİŞKİN TEBLİĞ
23.5.2020

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ
MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ