ORGANİZASYON ŞEMASI

05 Aralık 1971 tarihinde yürürlüğe giren TS 863 Asansör Standardında, teknik nedenlerle uygulanması imkansız olan maddeler bulunmaktaydı. Bu ciddi sorun ortaya çıkana dek, Belediyeler, Sanayi Bakanlığı ve Mühendis Odaları ile koordineli fakat münferit çalışmalar yapmış olan on firmanın üst düzey yöneticileri, 01 Ağustos 1972 tarihinde bir dernek kurmaya karar verirler. 05 Ekim 1972 tarihinde yapılan ilk toplantı sonucunda, derneğin isminin AYSAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) olması ve Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak Türkeli Han adresinde faaliyete geçmesi karara bağlanır.