SÖZLEŞME VE FORM ÖRNEKLERİ

05 Aralık 1971 tarihinde yürürlüğe giren TS 863 Asansör Standardında, teknik nedenlerle uygulanması imkansız olan maddeler bulunmaktaydı. Bu ciddi sorun ortaya çıkana dek, Belediyeler, Sanayi Bakanlığı ve Mühendis Odaları ile koordineli fakat münferit çalışmalar yapmış olan on firmanın üst düzey yöneticileri, 01 Ağustos 1972 tarihinde bir dernek kurmaya karar verirler. 05 Ekim 1972 tarihinde yapılan ilk toplantı sonucunda, derneğin isminin AYSAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) olması ve Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak Türkeli Han adresinde faaliyete geçmesi karara bağlanır.

İLK FAALİYETLER

Sanayi Bakanlığı’nda, 1972 yılı sonunda yapılan asansör sanayii ile ilgili bir toplantıda, asgari teknik şartlar hususunda sanayicilerin ortak görüşlerinin derneğimiz kanalı ile Bakanlığa iletilmesi istenir. AYSAD, gerekli çalışmaları yaparak asgari şartlar nizamnamesini hazırlamış, böylece o dönemlerde ülkemizde kaliteli asansörlerin ve bunların bakımlarının daha iyi yapılmasını sağlamıştır.

Kuruluşundan itibaren sistemli çalışmalar yapan derneğimiz, 1973 yılında Beyoğlu Kadir Han’a taşınarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1974 yılında “İthal Tahsisleri” konusunda AYSAD, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile çalışmalar yaparak, kanunun sektörümüzde faydalı ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. 1975 yılında İTÜ ile Makine ve Elektrik Mühendisleri Odalarının İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir illerindeki şubelerine asansörlere ilişkin tanıtıcı ve açıklayıcı yazılar gönderilerek, ilgili teknik çevrelere bilgi akışı sağlanmıştır. Derneğimiz 1978-79-80 yıllarında teknik çalışmaların yanı sıra sosyal aktivitelere de ağırlık vererek sektörün kaynaşmasını sağlamaya çalışmıştır. AYSAD, Sanayi Bakanlığı ile temaslar bu dönemde de sürdürmüş, Bakanlığın ithalat rejimini hazırlamasına yardımcı olmuştur. Bu suretle, ülkenin, üreticinin ve tüketicinin menfaatlerinin korunmasına katkı sağlamıştır.

ONUNCU YIL SONRASI

Aysad’ın ilk on yılı, Türkiye’nin sıkıntılı ve yoklukların hüküm sürdüğü bir döneme denk gelmiştir. 1982 sonrasında, liberal kuralların yerleşmeye başlaması ve ülke ekonomisinin büyüme hızındaki artış, asansör talebini de etkilemiş, artan talep karşısında vasıfsız imalatlar da piyasaya hakim olmaya başlamıştır. 1982-83-84 yıllarında,sektörümüz ile ilgili önemli eğitici faaliyetlere devam edilmiştir. Bu çerçevede, nitelikli asansör imalatı için vasıfları yetersiz olan firmaların kalitelerinin yükseltilmesi için çaba sarfedilmiştir. Öte yandan; Bayındırlık Bakanlığı’nın talebi üzerine, yüksek hızlı asansörlere ait özel birim fiyat listelerinin hazırlanılmasına destek verilmiştir.

DERNEĞİN BÜYÜME DÖNEMİ

11 Kasım 1987 tarihinde, dernek merkezi Kadıköy Hasanpaşa’ ya nakledilmiş, böylece daha uygun bir mekanda çalışma şansına kavuşulmuştur. 1988 yılında da faaliyetlerine aktif şekilde devam eden derneğimiz, dernek binasında sık sık yapılan toplantılarla, üyelerinin karşılaştığı sorunlara çözüm yolları aramıştır. Bunun sonucu olarak da dernek üyelerinin sayısı hızla artmaya devam etmiştir. AYSAD, 1990 yılında TS 863 ile ilgili problem yaratan maddelerin değiştirilmesi için TSE’ye teklif sunmuş ve 9 maddenin 4’ünün değiştirilmesini sağlamıştır. 9 Nisan 1992 tarihinde TSE ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolün imza törenine, sektörü temsilen AYSAD çağrılmış, bu vesile ile derneğimiz sektörün karşılaştığı güçlükleri ve ortaya konması gereken çözümleri dile getirmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu, Derneğimizden, S.S.K. Kontrol Mühendislerinin kendi inşaatlarına monte edilecek asansörlerin seçiminde, montajında, depolanmasında, kabulünde dikkat edilmesi gereken bilgiler konusunda seminer talep etmiştir. AYSAD, Taksim’ deki bir konferans salonunda, S.S.K. mensuplarına bu doğrultuda bir seminer vermiştir.1993 yılında Derneğimizin büyük gayreti ve İFO İstanbul Fuar Organizasyonu ile yurdumuzda ilk defa uluslararası büyük bir fuar düzenlenmiştir. Bu fuarlar günümüze dek her iki yılda bir daha da büyüyerek, dünya ölçeğinde bir etkinlik haline getirilmiştir. TSE standartlarının Avrupa standartları ile uyumlaştırma çalışmalarında teknik ekip oluşturulmuş ve gerekli çalışmalar yapılarak AYSAD görüşleri verilmiştir. Derneğimiz 2002 yılı sonunda Avrupa Asansör Dernekleri Birliği (ELA) ne Üyelik için başvuruda bulunmuş ve 2003 yılı Şubat ayı içerisinde de gözlemci, 2008 yılında da asil üyeliğe kabul edilmiştir. 2003 yılında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Asansör Teknik Komitesi’ne (ASTEK) 2 asil üye vermiştir. ASTEK toplantılarına iştirak ederek sektörel konularda görüş bildirilmiştir. AYSAD, 2007 yılında da SEDEFED Sektörel Dernekler Federasyonuna, 2011 yılında Uygunluk Değerlendirme Derneğine (UDDER) üye olmuştur.