Üyelik Kriterleri

AYSAD ÜYELİK KRİTERLERİ

Derneğe, sektörde faaliyet gösteren Şirketler ve bu şirketlerde çalışanlar üye olabilir. Derneğe asil üyelik için başvuran Gerçek veya tüzel kişilerin adaylıkları, Dernek Yönetim Kurulunun tavsiye kararı ile Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ancak, üye olmak isteyenlerin aşağıdaki niteliklere sahip olması şarttır:

I– Gerçek kişiler için:
a- 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanmaya sahip olmak.
b- www.aysad.org.tr adresinde bulunan Dernek ana tüzüğünün 3ncü maddesinde belirtilen konu amacı benimsemiş olmak,
c- Asansör sektöründe ürün ve/veya hizmet sağlayan ve bunları yeterli kalitede yapabildiğini belirten yetkili mercilerden alınmış gerekli belgelere sahip bir firmada çalışır olmak,
d- Derneğe üye olma arzusunu yazılı olarak Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle beraber, biri en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak dernekte üye olmak şartı ile iki asil üye tarafından tavsiye edilmiş olmak.
e- Onursal üyelik teklifi Yönetim Kurulunca yapılır. Onursal üyeliğin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir. Yönetim Kurulunca Onursal Üyeliğe teklif edilen şahısta aşağıdaki vasıflardan en az birinin bulunması gerekmektedir:
– Kurucu üye olması,
– Derneğimizde en az 5 dönem çeşitli görevlerde çalışma yapmış olması,
– Derneğimize veya sektörümüze maddi, manevi katkıda bulunmuş olması.

Onursal üyeler derneğe aidat ödemezler ve Genel Kurulda oy kullanmazlar.

II- Tüzel kişiler için:
Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş olmak,
a- Kurulu bulunduğu şehrin Sanayi ve/veya Ticaret odası üyesi olmak,
b- Dernek ana tüzüğünün 3ncü maddesinde belirtilen konu amacı benimsemiş olmak,
c- Derneğe üye olma arzusunu yazılı olarak Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle beraber, biri en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak dernekte üye olmak şartı ile iki asil üye tarafından tavsiye edilmiş olmak,
d- Derneğe üye tüzel kişiler (Şirketler) kendilerini temsil edecek kişinin ismini Olağan Genel Kuruldan en geç bir ay önce Derneğe bildirmek zorundadırlar.

Gerçek veya tüzel üye adaylarının, AYSAD’ ın üyelik taahhütnamesini imzalamaları şarttır.

Birinci Üyelik için gerekli bilgi ve belgeler:

A. Üye Adayından İstenen Bilgi ve Belgeler:
1. Üye olma isteğinin nedenlerine dair bilgi,
2. Üye olma isteğinizle ilgili dilekçe,
3. İkametgah Belgesi (İKAMETGAH TEZKERESİ)
4. Nüfus Cüzdanı Örneği
5. Öğrenim Durumunuz (İlköğretim-Lise-Üniversite-Yük. Lisans Dilekçede belirtiniz)
6. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf.

B. Bağlı Olduğu Firmasına Ait Belgeler:

1. Firmanın amacı,
2. Firmanın Tarihçesi,
3. Ürün ve hizmetlerini tanıtıcı ve açıklayıcı bilgi ve belgeler (Firma profili, Prospektüs, TSE, Ürün Kalite Belgesi vb.)
4. Güncel Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
5. Biri en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak dernekte üye olmak şartı ile iki asil üye tarafından tavsiye edilmiş olmak. (Referanslarınızın ıslak imzalı mektup olarak alınması gerekmektedir.)

Gerçek veya tüzel üye adaylarının, AYSAD’ ın üyelik taahhütnamesini imzalamaları şarttır.

C. Üye Giriş Teberru Ödemesi ve Aidat:

2019 yılı için:
– Derneğimizde Üye Giriş teberru ödemesi, 3.840,00 (Üçbin sekizyüz kırk ) TL.’ dir.
– Aylık Aidat ödemesi 320,00 ( Üçyüzyirmi ) TL.’ dir.

Not: Aynı firmadan 2. üye aidatı 85,00 (Seksenbeş) TL’dir.

İkinci Üyeler için gerekli bilgi ve Belgeler:

1. Üye başvuru dilekçesi (Dilekçede eğitim durumunuzu belirtiniz)
2. Çalıştığınız firmadan yazılı ve imzalı belge
3. Nüfus cüzdan sureti
4. Fotoğraf (4 adet)
5. İkametgâh belgesi(İkametgah Tezkeresi)

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist